ครบรอบ 67 ปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ (ยางในช่อง)

เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ จัดกิจกรรมวันครบรอบ 67 ปี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ (ยางในช่อง) โดยมีนายพงษ์มานิตย์  ไทยแท้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากรภายในหน่วยงาน ร่วมพิธีทำบุญถวายเพล ในภาคเช้า และร่วมจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี ในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ระหว่าง ทีมอ่าวไทย VS ทีมอันดามัน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนุกสนานและความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

« 1 ของ 2 »