ร่วมฟังบรรยายการฝึกประสบการณ์ จากนักศึกษาฝึกวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  นายพงษ์มานิตย์  ไทยแท้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เข้าร่วมรับฟังบรรยายการฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่