กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูนฯ

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน และเกษตรกรขยายผลของโครงการ จำนวน 7 ราย พร้อมให้ความรู้เทคโนโลยีการปลูกกาแฟ และสนับสนุนต้นกาแฟอะราบิกา พันธุ์เชียงใหม่ 80 จำนวน 700 ต้น และเมล็ดพันธุ์ผัก แก่เกษตรขยายผลของโครงการ ณ บ้านกอก-บ้านจูน ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน