กลุ่มบริการวิชาการ

กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานฯ

วันที่ 18 – 19

Read More
กลุ่มบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 งานตรวจรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และพืชอินทรีย์ กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน รับการตรวจติดตามคุณภาพภายในหน่วยรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่ฯ

วันที่ 14-15 พฤษภาคม

Read More
กลุ่มบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 งานควบคุมตามพระราชบัญญัติ กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน จัดฝึกอบรม หลักสูตร สารวัตรเกษตรอาสา ให้บริการความรู้ด้านพระราชบัญญัติปุ๋ย, พรบ.วัตถุอันตราย, พรบ.พันธุ์พืชฯ

วันที่ 9 พฤษภาคม 256

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายรณกิจ มูลหล้า นายธนิกนันท์ กาวี นายวรวิทย์ ใบยา และนายจักรินทร์ หวันยอง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามฯ

วันที่ 3 พฤษภาคม 256

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 มีนาคม 2567 งานคลินิกพืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ลงพื้นที่ให้บริการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แบบติดตามต่อเนื่อง (คลินิก 05)ฯ

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา)ฯ

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read More
กลุ่มบริการวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 มีนาคม 2567 กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายมนต์ชัย พันธุ์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริการวิชาการ พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟป่าสองแผ่นดินฯ

วันที่ 16 มีนาคม 256

Read More