กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และบุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริการทั่วไป พร้อมคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมลงพื้นที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ภายใต้โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราขดำริฯ

วันที่ 5-6 มิถุนายน

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 46 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีฯ

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567 รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน) ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานฯ

วันที่ 18 – 19

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายรณกิจ มูลหล้า และนางสาวขวัญดารา ซ้ายกระโทก นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “เทคนิคการดูแลรักษากาแฟโรบัสตา ให้มีรายได้ยั่งยืน”ฯ

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดย นายรณกิจ มูลหล้า นายธนิกนันท์ กาวี นายวรวิทย์ ใบยา และนายจักรินทร์ หวันยอง นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามฯ

วันที่ 3 พฤษภาคม 256

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 – 11 เมษายน 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการพระราชดำริฯ ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านสบขุ่นฯ

วันที่ 10 – 11

Read More
กลุ่มบริหารงานทั่วไปข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน โดยนายทรงศิลป์ บุญทองโท หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read More
กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read More