กลุ่มบริการวิชาการกลุ่มบริหารงานทั่วไปกลุ่มวิจัยและพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ฯ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรน่าน พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา 5 ภาค "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมสร้างฝายผสมผสาน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน และประชาชน จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ป่าชุมชน บ้านสะจุก หมู่ที่ 7 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน