ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายระพีพัฒน์ ชะนีทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุง นำโดย นางอมรรัตน์ กาวชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง