ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

คลินิกพืช โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565
นางศิริกุล โกกิฬา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
มอบหมายให้นางสาวอุษา ชูรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางไพเราะ เทพทอง นักวิชาการเกษตร นางชอ้อน พรหมสังคหะ นักวิชาการเกษตร ร่วมจัดนิทรรศการ คลินิกพืช โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร ครึ้งที่ 1/2566 ณ ศาลาประชาคมตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โดยมีนางสาวสุนีรัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอป่าพะยอม เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกร จำนวน 190 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน โดยเกษตรกรมารับบริการคลินิกพืช จำนวน 48 คน ศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมต้นกล้ากัญชา จากโครงการกัญชากัญชง 1 ล้านต้นฯ และเมล็ดพันธ์ุผัก เพื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรรวมทั้งบริการวิชาการด้านพืชแก่ผู้สนใจเข้ามารับบริการคลินิกพืช และเพื่อการติดตามต่อเนื่องคลินิก05 อำเภอป่าพะยอมในลำดับต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *