ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนาเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม เวลา 09.00 น.

นายระพีพัฒน์ ชะนีทอง เจ้าพนักงานธรการชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากนางศิริกุล โกกิฬา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้า ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนาเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ.อาคารหอประชุมจังหวัดพัทลุง