พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562

previous arrow
next arrow
Slider

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  นายสุรพงษ์  ศรีเพ็ญ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา