การผลิตกล้วยหินคุณภาพ

previous arrow
next arrow
Slider

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายไพศอล หะยีสาและ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลามอบหมายให้นางสาวจิตรานุช  เรืองกิจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา อาสาเกษตรและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอบันนังสตา จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร หลักสูตร การผลิตกล้วยหินคุณภาพ ณ องการบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 20 ราย วัตถุประสงค์สำหรับเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและสามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป