การแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากมะพร้าว

previous arrow
next arrow
Slider

วันที่ 8-9 เมษายน 2564 นายไพศอล หะยีสาและ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา มอบหมายให้นายอีซา อายะ นักวิชาการเกษตร พร้อมคณะทำงาน จัดอบรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564   หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากมะพร้าว ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 2 รุ่นๆละ 50 คน ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่เกษตรของตนเองและใช้ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว