ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านพืชเศรษฐกิจใหม่ (โกโก้)

previous arrow
next arrow
Slider

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพศอล หะยีสาและ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา มอบหมายให้นายชัชญ์นนท์ เต็มนา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านพืชเศรษฐกิจใหม่ (โกโก้) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจใหม่ (โกโก้)ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมบูรณาการในครั้งนี้ประกอบด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา โกโก้ไทย กรุ๊ป และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้บ้านพ่อ