โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564  

previous arrow
next arrow
Slider
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพศอล หะยีสาและ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา มอบหมายให้นายจรูญ ภูเมศร์ พนักงานการเกษตร ระดับ ส3 พร้อมคณะทำงาน จัดอบรมโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564   หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานพันธุ์สงขลา 84-1 ณ.หมู่ที่ 3 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 50 คน ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่เกษตรของตนเองและใช้ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว