Chai Nat Field Crops ReSearch Center

About CNFCRC

This author has not yet filled in any details.
So far CNFCRC has created 373 blog entries.

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ในหัวข้อ “ปลูกถั่วเขียว ดินดีรายได้งาม” ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2567

By |2024-02-29T15:13:31+07:00กุมภาพันธ์ 29th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้ นางสาววิลัยรัตน์ แป้นแก้ว นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ในหัวข้อ “ปลูกถั่วเขียว ดินดีรายได้งาม” ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2567 กิจกรรมโรงเรียนทางไกล ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 30 ราย

ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว

By |2024-02-28T15:26:01+07:00กุมภาพันธ์ 28th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้ นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน (ศูนย์ใหม่) ในหัวข้อเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศพก.เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ธนาคารน้ำใต้ดิน หมู่ที่ 3 ตำบลลำพยนต์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 40 ราย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567

By |2024-02-27T13:48:44+07:00กุมภาพันธ์ 26th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท เข้าร่วมพิธีเปิดวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2567  เพื่อเป็นการถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์และยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (เขาพลองเสเตเดียม) หมู่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธาน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

By |2024-02-27T13:29:39+07:00กุมภาพันธ์ 25th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาพบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดชัยนาท พร้อมมอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และลงพื้นที่หนองชะโด ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาท ร่วมให้การต้อนรับ

ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่งานผลิตยาแผนไทย และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานแปลงพืชสมุนไพร

By |2024-02-22T14:41:24+07:00กุมภาพันธ์ 22nd, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท พร้อมด้วยนางสาวปวีณา ไชยวรรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่งานผลิตยาแผนไทย และนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงานแปลงพืชสมุนไพร เพื่อเรียนรู้ลักษณะ ชื่อ สรรพคุณ และวิธีใช้พืชสมุนไพร ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ร่วมให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด และการแปรรูปถั่วงอกคอนโดปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่า

By |2024-02-22T14:22:39+07:00กุมภาพันธ์ 22nd, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา จอมสง่าวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายธีระ นาคา และนายสมศักดิ์ พึ่งกัน นักวิชาการเกษตร ร่วมให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด และการแปรรูปถั่วงอกคอนโดปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่า ในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดหนองม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยมีนางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรเข้าร่วม 150 ราย

ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการจัดทำแปลงพันธุ์มันสำปะหลัง การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

By |2024-02-14T16:04:32+07:00กุมภาพันธ์ 14th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้นายภานุวัฒน์ ศิลปศักดิ์ขจร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเทคโนโลยีการจัดทำแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดคุณภาพดี การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยวิธีเขตกรรม และลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาวัดหนองแก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย

ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว เรื่อง การผลิต การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และการแปรรูปถั่วเขียว

By |2024-02-14T15:56:56+07:00กุมภาพันธ์ 13th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้นางสาววิลัยรัตน์ แป้นแก้ว นางสาวณัฐวดี ฉิมพาลี  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ เป็นวิทยากรอบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว โดยได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการผลิต และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว รวมถึงการแปรรูปถั่วเขียว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน หมู่ 19 ตำบลหนองแวง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 30 ราย

ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และคณะทำงานฯ เข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

By |2024-02-12T09:39:49+07:00กุมภาพันธ์ 9th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท มอบหมายให้นางสาวอัจฉรา จอมสง่าวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปวีณา ไชยวรรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับ นางอารดา มาสริ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และคณะทำงานติดตามโครงการพิเศษในพื้นที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ในการศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท พร้อมแนวทางการทำคาร์บอนเครดิต ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แปลงทดลองขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวง อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียว” ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

By |2024-02-07T16:09:47+07:00กุมภาพันธ์ 7th, 2024|Categories: ข่าวกิจกรรม|

นายฉลอง เกิดศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท และนางสาววิลัยรัตน์ แป้นแก้ว นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียว" ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตถั่วเขียวที่เหมาะสมสู่เกษตรกร ให้สามารถผลิตถั่วเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน พร้อมทั้งสร้างกลุ่มเกษตกรและเครือข่ายผู้ผลิตถั่วเขียวในชุมชน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 13 ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 30 ราย

Go to Top