สถานที่ตั้ง : 522 หมู่ 4 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150

โทรศัพท์ : 0 5640 5080-1

โทรสาร : 0 5640 5083