แผนที่ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท (บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา) อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

พิกัด :