Chai Nat Field Crops ReSearch Center

หน้าหลัก2023-08-16T15:25:21+07:00

รู้จักเรา


ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

          เป็นหน่วยงานราชการ สังกัด สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาพืชที่รับผิดชอบ ได้แก่ ถั่วเขียว ข้าวโพดฝักสด พืชไร่ในเขตชลประทาน พืชไร่เศรษฐกิจและพืชทดแทนพลังงานอื่นๆ ตามแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ งานผลิตเมล็ดพันธุ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยนาท โครงการต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และงานถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวกิจกรรม

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเพาะถั่วงอกคอนโด” ให้แก่นักเรียน ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566

สิงหาคม 22nd, 2023|

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สิงหาคม 12th, 2023|

ให้การต้อนรับคณะถ่ายทำสื่อวีดิทัศน์ จาก บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน เพื่อถ่ายทำสื่อเผยแพร่งานวิจัย

สิงหาคม 11th, 2023|

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

สิงหาคม 3rd, 2023|

ถ่ายทอดความรู้การปลูกถั่วเขียวและข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

กรกฎาคม 27th, 2023|

ร่วมให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว การแปรรูปถั่วงอกคอนโดปลอดสารพิษเพื่อเพิ่มมูลค่า

กรกฎาคม 26th, 2023|

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท ประจำไตรมาส 3 ประจำปี 2565

กรกฎาคม 12th, 2022|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท ประจำไตรมาส 2 ประจำปี 2565

พฤษภาคม 26th, 2022|

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงิน ไม่เกิน 5,000 บาท ประจำไตรมาส 1 ประจำปี 2565

กุมภาพันธ์ 15th, 2022|

ผลงานหน่วยงาน 

รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ตอน ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1
ออกอากาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556

รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ตอน ข้าวโพดหวานลูกผสมพันธุ์ชัยนาท 2
ออกอากาศ วันที่ 3 มกราคม 2559

รายการ Foodwork
ถั่วเขียวคอนโด เเละถั่วเขียวคลอโรฟิลล์
ออกอากาศ วันที่ 11 กันยายน 2559

รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ตอน ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3
ออกอากาศ วันที่ 20 ตุลาคม 2562

ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อ
ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 3 และการขยายผล
ออกอากาศ วันที่ 20 มีนาคม 2565

คลังความรู้

ระบบงานภายใน

ระบบสารสนเทศ

Go to Top