ฝ่ายบริหารทั่วไป
นายรุ่งอรุณ ทองงิ้ว
นายรุ่งอรุณ ทองงิ้ว ช่างซ่อมบำรุง ระดับ ช 4
งานซ่อมบำรุง งานยานพาหนะ
กลุ่มวิจัย
นายกิตติภณ เหมือนตาล
นายกิตติภณ เหมือนตาล พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
งานบันทึกข้อมูล