โรงคัดบรรจุผลไม้ จำนวน 9 ชนิด ส่งออกไปจีน(อัพเดท 25 เมษายน 2564)

โรงคัดบรรจุผลไม้ จำนวน 9 ชนิด ส่งออกไปจีน(อัพเดท 25 เมษายน 2564)