ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลการตรวจสอบศัตรูพืช และทะเบียนแปลง GAP ที่ใช้ในการส่งออก

Download File

Read more

ประกาศสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งจ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.6)

Download File

Read more

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.6)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.6)

Download File

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.6)

Download File

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวพ.6)

Download File

Read more