ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร(สวพ.6)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

Read more

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สวพ.6) และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร (สวพ.6)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่

Read more