ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น 2 (สวพ.6) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.6) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวพ.6)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามาร

Read more

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 ประส

Read more