ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2564

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาค

Read more

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีฯ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจด้านการส่งออกผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2564 ให้กับหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมชั้

Read more

นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 พร้อมด้วย นายปราโมช นุ้ยศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง นายพินิจ กัลยาศิลปิน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจันทบุรี และนางสาวเชาวนี วิเสโส นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม บูรณาการ แผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อกำหนดแนวทาง เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาด

วันที่ 25 ธันวาคม 2563:นายชลธี นุ่มหนู ผ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช สวพ.6 ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายชลธี นุ่มหนู ผ

Read more