ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น 2 (สวพ.6) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.6) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวพ.6)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามาร

Read more

รองอธิบดีฯ กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่จันทบุรี คุมเข้มคุณภาพมาตรฐานลำไยส่งออก กำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพลี้ยแป้ง ควบคู่มาตรการ COVID-19 พร้อมเดินหน้าปรับรหัสสวน GAP รูปแบบใหม่ ป้องกันการสวมสิทธิ์ ให้ทันการขึ้นทะเบียนส่งออกจีน

นางเกษสิริ  ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ

Read more

สวพ.6 ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565

นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ

Read more

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 ประส

Read more

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ออกหน่วยบริการ GAP เคลื่อนที่ ลดภาระการเดินทางของประชาชน ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสอยดาว และสหกรณ์โคนมสอยดาว

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ สหกรณ์เครดิตยูเน

Read more

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำราชอาณาจักรไทยและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อศึกษาดูงานสวนผลไม้ โรงคัดบรรจุผลไม้ และสหกรณ์การเกษตร

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวอิงอร ปัญญ

Read more

📢ประกาศรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการวัตถุอันตรายทางการเกษตร” ปี 2565 แบบออนไลน์ (Online) รุ่นที่ 1

📣 ประกาศรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร &#82

Read more

ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผลไม้ของไทย ทั้งสวน โรงคัดบรรจุ และผู้ส่งออก โปรดอ่าน ❗️ ❗️

❗️❗️ ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการส่งอ

Read more