ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น 2 (สวพ.6) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สวพ.6) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (สวพ.6)

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามาร

Read more

รองอธิบดีฯ กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่จันทบุรี คุมเข้มคุณภาพมาตรฐานลำไยส่งออก กำกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพลี้ยแป้ง ควบคู่มาตรการ COVID-19 พร้อมเดินหน้าปรับรหัสสวน GAP รูปแบบใหม่ ป้องกันการสวมสิทธิ์ ให้ทันการขึ้นทะเบียนส่งออกจีน

นางเกษสิริ  ฉันทพิริยะพูน ผู้อำนวยการกลุ

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรม โฮเทล ฟิวส์ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

นายชลธี  นุ่มหนู ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิ

Read more

สวพ.6 ร่วมจัดนิทรรศการภายใต้งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565

นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและ

Read more

การติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริ และการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2565 นายชลธี

Read more

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 ประส

Read more

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 21ตุลาคม 2565

 นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยแล

Read more

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื่นที่ตรวจสอบ ภายหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสเรื่องร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่มีการขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 4

        วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายชลธี นุ

Read more