Slider

กิจกรรมเกี่ยวข้าว เผาปลา เกษตรอินทรีย์ที่ทุ่งเพล ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดจันทบุรี และโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ศวพ.จันทบุรี

ภาพการจัดงานแถลงผลงานด้านการวิจัยพัฒนาและประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider