7.-ค่านิยมกรมวิชาการเกษตร
008-1
pic หน่วยรับรอง
ส่งออกพืช 7 ชนิด2
ประกาศ1
1556792adfbca83
3FC5C4E6-0B3B-48A3-BC2F-F377E2681563
banner2
งดเครื่องดื่ม
corubtion
previous arrow
next arrow

สวพ.6 ร่วมงานแถลงผลงานกรมวิชาการเกษตรประจำปี 2566 ในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 51 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22-กันยายน 2566 ณ ห้องอัศวินแกรนด์บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

สวพ.6 ร่วมให้ข้อมูล แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันกำจัด หนอนเจาะเมล็ด ทุเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก ในรายการ “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” ณ สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ สวพ.6 และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออก ตามแผนงานและงบประมาณ 2566 และเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานตามนโยบาย ปี 2567

สวพ.6 ร่วมประชุม หารือ การจัดทำ แผนปฏิบัติการตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP พืซ เกษตรเคลื่อนที่ และโครงการ Monkey Free Plus ผ่านการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6

ผู้ประกอบการและเกษตรกร สามารถตรวจสอบเลข AC และเลข DOA ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้