7.-ค่านิยมกรมวิชาการเกษตร
008-1
pic หน่วยรับรอง
ส่งออกพืช 7 ชนิด2
ประกาศ1
1556792adfbca83
3FC5C4E6-0B3B-48A3-BC2F-F377E2681563
banner2
งดเครื่องดื่ม
corubtion
previous arrow
next arrow

นายพิทวัฒน์ อ่อนทองหลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายสุวิวัฒน์ วงษ์สกุลไชยะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางสาวอรุณี แท่งทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาววิจิตรา โชคบุญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้คุณภาพ ในงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2567

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายอลงกต อุทัยธนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (GMP) สวพ.6 ครั้งที่ 1/2567

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายอลงกต อุทัยธนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับคณะจากกรมการพาณิชย์มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดการประชุม “ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ภาคตะวันออก ฤดูกาลผลิตปี 2567″พร้อมตรวจติดตามสถานการณ์การส่งออกผลไม้ ณ โรงคัดบรรจุในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผู้ประกอบการและเกษตรกร สามารถตรวจสอบเลข AC และเลข DOA ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้