เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายวีรชัย ชุณหสุวรรณ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ พิบูลย์ ทำหน้าที่หัวหน้าเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ตรวจติดตามงานของศูนย์ควบคุมยางหนองคาย

Read more
1 2 3 11