Chai Nat Field Crops ReSearch Center

กำหนดขอรับต้นกล้ากัญชา กัญชง ได้ตามที่ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ล่วงหน้า เปิดรับต้นกล้ารอบแรก ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

By |2022-08-18T14:05:28+07:00สิงหาคม 18th, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

🌱🌱ท่านใดลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง ไว้ 🌱🌱 สามารถติดต่อขอรับต้นกล้าได้ตามที่ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ล่วงหน้า 👉ทั้งนี้ โปรดดูรอบวันที่รับต้นกล้าให้ชัดเจน ‼️ ❗️ เปิดรับต้นกล้ารอบแรก ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565 เท่านั้น ⏳ หมายเหตุ : กรณีผู้มารับแทนให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 1 ฉบับ

ถั่วเขียวมาแล้วจ้า 📣📣 เริ่มจำหน่ายในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะหมด

By |2022-07-25T18:24:41+07:00กรกฎาคม 25th, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ถั่วเขียวมาแล้วจ้า เริ่มจำหน่ายในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะหมด ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ไอดีไลน์ : @681kewqn หรือ สแกน QR Code ตามภาพได้เลย ตามวันที่แจ้งนะคะ หมายเหตุ : ไม่รับสั่งจองเมล็ดพันธุ์ทางโทรศัพท์นะคะ

การตรวจสอบและเฝ้าระวังการนำเข้าพืชในสกุลแคนนาบิส (กัญชา กัญชง)

By |2022-07-12T10:24:12+07:00กรกฎาคม 8th, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชา กัญชง

By |2022-06-17T08:44:47+07:00มิถุนายน 17th, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

เงื่อนไขการลงทะเบียน จำกัดรับต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ครัวเรือน ต่อ 2 ต้น ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน) สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 จนถึง 16 พฤศจิกายน 2565 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ครอบคลุม 77 จังหวัด **ตรวจสอบสิทธิ์รับต้นกล้ากัญชา กัญชง หลังจากลงทะเบียน 7 วัน ผ่านเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร**​

สัมมนา เรื่อง “พัฒนาและขยายเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดีสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืน”

By |2022-05-23T15:00:47+07:00พฤษภาคม 23rd, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

By |2022-04-04T16:27:01+07:00มีนาคม 16th, 2022|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์|

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ เสื่อมสภาพ 2564 กำหนด วัน เวลา เข้าดูสภาพพัสดุ ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 1 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00  น. และ 13.00 – 15.00 น. สถานที่ดูพัสดุ รายการที่ 1 - 2 ณ แปลงทดลองและขยายพันธุ์พืชดงเกณฑ์หลวงตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท รายการที่ 3-82 และรายการวัสดุ จำนวน 5 รายการ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท   กำหนดวัน เวลา สถานที่ การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ         ในวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  โดยวันขายทอดตลาดไม่อนุญาตให้ดูพัสดุที่จะขาย กำหนดเวลาลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล        ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.30 [...]

Go to Top