เตือนภัยการระบาดของโรคไวรัสใบด่างถั่วเขียว!!!

          การปลูกถั่วเขียวในฤดูฝนและปลายฤดูฝน ขอให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสใบด่างถั่วเขียว สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัส มีแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงพาหะ ให้หมั่นสำรวจแปลงปลูก หากพบอาการคล้ายโรคให้ถอนต้นทิ้งนอกแปลง เผาทำลายต้นที่เป็นโรค แล้วพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ และเพลี้ยอ่อนตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยพ่นสารเคมีฟิโพรนิล 5% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมาเม็กติน เบนโซเอต 1.92% EC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์บาริล 85% WP อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน

เกษตรกรที่ปลูกถั่วเขียวเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ หากพบการระบาดของโรคไวรัสใบด่างถั่วเขียว ไม่แนะนำให้ขยายพันธุ์ต่อ