ร่วมวิ่งในขบวนแห่ไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ.2565) “พัทลุงเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ.2565) “เสกักเกมส์”

#ศูนย์วิจัยและพัฒนาก

Read more