ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้เรื่อง “ปุ๋ยชีวภาพแหนแดงและชีวภัณฑ์ทางการเกษตร”

วันที่ 4 กรกฎาคม 256

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สุ่มเก็บตัวอย่างปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหาร ตรงตามที่กำหนด ของโครงการจัดหาปุ๋ยของเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง

เมื่อวันที่ 28 ธันวา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 23 ธันวาคม 25

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีขอพรตามหลักของแต่ละศาสนาเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 22 ธันวา

Read More