วิดิทัศน์การเผยแพร่ผลงาน

ฝ้ายพันธุ์ใหม่ ตากฟ้า 8

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 5

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3

เทปรายการ ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ตอน ฝ้ายตากฟ้า สายพันธุ์ใหม่ เพื่อพระพุทธศาสนา
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 05.00-05.30

เทปรายการ ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ตอน ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 3 จากงานวิจัยสู่หัตถกรรม
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2556 เวลา 05.00-05.30

เทปรายการ ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ตอน หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เมล็ดพันธุ์เพื่อเกษตรกร
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันที่ 7 เมษายน 2556 เวลา 05.00-05.30

เทปรายการ ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ตอน เส้นใยธรรมชาติ ตากฟ้า 84-4
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 05.00-05.30

เทปรายการท้ายข่าว ตอนที่ 1 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

เทปรายการท้ายข่าว ตอนที่ 2 ฝ้ายพันธุ์รับรอง

เทปรายการท้ายข่าว ตอนที่ 3 หัตถกรรมสิ่งทอ

เทปรายการท้ายข่าว ตอนที่ 4 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม

เทปรายการท้ายข่าว ตอนที่ 5 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม

มหกรรมวันชาวไร่ 36 ปี กรมวิชาการเกษตร
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ณ บริเวณแปลงทดลองศูนย์ฯ 1
วันที่ 30 มิถุนายน 2552