การแปรรูปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือ ข้าวโพดไร่ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ค่อนข้างต่ำและไม่แน่นอน

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการทำงานวิจัยข้าวโพดแบบครบวงจร จึงได้นำเมล็ดข้าวโพดมาทดลองแปรรูปในรูปแบบต่างๆ พบว่าสามารถนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น สบู่ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาเป็นส่วนผสมของข้าวเกรียบ น้ำพริกเผา ขนมทองม้วน และดอกจอก ซึ่งให้รสชาติอร่อย ได้กลิ่นหอมของข้าวโพด

ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้และนำไปผลิตเพื่อจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวโพดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเอง

ส่วนผสมและวิธีการแปรรูป

– สบู่ข้าวโพด

รายละเอียด

– ข้าวเกรียบข้าวโพด

รายละเอียด

– น้ำพริกเผาข้าวโพด

รายละเอียด

– ขนมทองม้วนข้าวโพด

รายละเอียด

– ขนมดอกจอกข้าวโพด

รายละเอียด