การประชุมแถลงผลงานวิจัยปี 2564

วันที่ 2-3 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ จัดประชุมแถลงผลงานวิจัย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝ้าย และพืชไร่เศรษฐกิจอื่นๆ ประจำปี

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ สายพันธุ์พ่อแม่ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม กรมวิชาการเกษตร

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ นครสวรรค์ 1 Pedigree : (DA9-1(S)-7-3 x SW1C9)-S9-19-11-1-B เดิมชื่อรหัส Nei

Read more

โรคราน้ำค้างข้าวโพด

โรคราน้ำค้าง หรือโรคใบลาย มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Peronosclerospora sorghi เกิดโรคได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก โดยพบจุดเล็กๆ สีเขียวฉ่ำน้ำบนใบอ่อน ต่อมาใบข้าวโพดมีสีเหลืองซีดโดยเฉพาะใบยอด หรือ

Read more