โรคราน้ำค้างข้าวโพด

โรคราน้ำค้าง หรือโรคใบลาย มีสาเหตุเกิดจากเชื้อรา Peronosclerospora sorghi เกิดโรคได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก โดยพบจุดเล็กๆ สีเขียวฉ่ำน้ำบนใบอ่อน ต่อมาใบข้าวโพดมีสีเหลืองซีดโดยเฉพาะใบยอด หรือ

Read more

การแปรรูปผลผลิตฝ้าย

ขั้นตอนการแปรรูปผลผลิตฝ้ายไปสู่การผลิตเส้นด้าย 1. การทำความสะอาดปุยฝ้าย นำฝ้ายมาผึ่งให้แห้งสนิท แล้วแยกสิ่งเจือปนที่ติดมาจากปุยฝ้ายออกให้หมด 2. การหีบฝ้ายหรือการอิ้วหรือการอีดฝ้าย แยกปุยฝ้ายออกจากเมล็ด โดยป้อนปุยฝ้ายทั้งเมล็ดเข้าไปตรงกลางระหว่างแกนไม้สองอันที่กำลังหมุนอยู่ แล้วปุยฝ้ายจะไหลผ่านแกนไปด้านหน้า

Read more

ปลูกฝ้ายด้วยรัก ปกปักด้วยใจ

ปลูกฝ้ายด้วยรัก ปกปักด้วยใจ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการปลูกฝ้าย และมีความรักในการปลูกฝ้าย ซึ่งมีพื้นที่จำกัด สามารถนำไปปลูกทั้งในรูปแบบการปลูกในกระถาง หรือปลูกลงดิน เพื่อเก็บปุยฝ้ายนำไปผลิตงานหัตถกรรมสิ่งทอ หรือเพื่อเป็นไม้ประดับสร้างความสวยงาม ในพื้นที่รอบบริเวณบ้าน

Read more