องค์ความรู้การผลิตฝ้าย

พันธุ์ฝ้าย
(ปี 2566 กรมวิชาการเกษตร เห็นชอบให้เพิ่มคำว่า กวก. หน้าชื่อพันธุ์พืช ของกรมวิชาการเกษตร ที่ผ่านการรับรองพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2519-ปัจจุบัน)
ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 2
ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 3
ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 84-4
ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 86-5
ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 6
ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 7
ฝ้ายพันธุ์ กวก.ตากฟ้า 8

การผลิตฝ้าย
เทคโนโลยีการผลิตฝ้าย
ผลงานวิจัยฝ้ายในรอบทศวรรษ
ปลูกฝ้ายด้วยรัก ปกปักด้วยใจ

โรค
โรคใบหงิกฝ้าย
โรคใบจุดเหลี่ยม

แมลงศัตรูฝ้าย
เพลี้ยจักจั่นฝ้าย
เพลี้ยอ่อนฝ้าย
เพลี้ยไฟฝ้าย
แมลงหวี่ขาว
ด้วงหมัดผักสีน้ำเงิน

อาการผิดปกติจากสารกำจัดวัชพืช
ทูโฟว์ดี
อทราซีน
พาราควอท

การใช้ประโยชน์จากฝ้าย
การแปรรูป
จุลกฐิน