องค์ความรู้การผลิตฝ้าย

พันธุ์ฝ้าย
ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 2
ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 3
ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 84-4
ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 86-5
ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6
ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 7
ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8

การผลิตฝ้าย
ผลงานวิจัยฝ้ายในรอบทศวรรษ
ปลูกฝ้ายด้วยรัก ปกปักด้วยใจ

โรค
โรคใบหงิกฝ้าย
โรคใบจุดเหลี่ยม

แมลงศัตรูฝ้าย
เพลี้ยจักจั่นฝ้าย
เพลี้ยอ่อนฝ้าย
เพลี้ยไฟฝ้าย
แมลงหวี่ขาว

อาการผิดปกติจากสารกำจัดวัชพืช
ทูโฟว์ดี
อทราซีน
พาราควอท

การใช้ประโยชน์จากฝ้าย
การแปรรูป
จุลกฐิน