องค์ความรู้การผลิตฝ้าย

พันธุ์ฝ้าย
(ปี 2566 กรมวิชาการเกษตร เห็นชอบให้เพิ่มคำว่า กวก. หน้าชื่อพันธุ์พืช ของกรมวิชาการเกษตร ที่ผ่านการรับรองพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2519-ปัจจุบัน)
– ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 2
– ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 3
– ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 84-4
– ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 86-5
– ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 6
– ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 7
– ฝ้ายพันธุ์ กวก.ตากฟ้า 8

การผลิตฝ้าย
– เทคโนโลยีการผลิตฝ้าย
– ผลงานวิจัยฝ้ายในรอบทศวรรษ
– ปลูกฝ้ายด้วยรัก ปกปักด้วยใจ
– วีดิทัศน์ การกลบปุ๋ยและกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกล ระยะกล้า ระยะต้นโต
– วีดิทัศน์ การพ่นสารป้องกันกำจัดแมลง
– วีดิทัศน์ การกำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรกล

โรค
– โรคใบหงิกฝ้าย
– โรคใบจุดเหลี่ยม

แมลงศัตรูฝ้าย
– เพลี้ยจักจั่นฝ้าย
– เพลี้ยอ่อนฝ้าย
– เพลี้ยไฟฝ้าย
– แมลงหวี่ขาว
– ด้วงหมัดผักสีน้ำเงิน

อาการผิดปกติจากสารกำจัดวัชพืช
– ทูโฟว์ดี
– อทราซีน
– พาราควอท

การใช้ประโยชน์จากฝ้าย
– การแปรรูป
– วีดิทัศน์ การอิ้วฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาล
– วีดิทัศน์ การตีฟูและทำลูกหลี
– วีดิทัศน์ การใช้เครื่องเมดเดลรีจักรา
– วีดิทัศน์ การปั่นด้ายสีน้ำตาลจากฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6 ด้วยเครื่องเมดเดลรีจักรา
– วีดิทัศน์ การเครื่องปั่นด้ายมอเตอร์ไฟฟ้า
– วีดิทัศน์ วิธีการใช้เครืาองปั่นด้ายมอเติร์ไฟฟ้า
– วีดิทัศน์ เครื่องตีฟูปุยฝ้าย โดยคุณประพัฒน์
– จุลกฐิน