ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 84-4

เกิดจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ IRMA1243  กับพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 2

ให้ผลผลิต 260 กิโลกรัมต่อไร่  คุณภาพเส้นใยดี ใบมีขน ทนทานต่อเพลี้ยจักจั่น ต้านทานโรคใบหงิก เปอร์เซ็นต์หีบ 38% ความยาวเส้นใย 1.23 นิ้ว ความเหนียวของกลุ่มเส้นใย 24.3 กรัมต่อเท็กซ์  ความละเอียดอ่อนของเส้นใย 3.9 ความสม่ำเสมอเส้นใย 58%

การปลูกและดูแลรักษา

  • ปลูกในพื้นที่ดอน หรือที่ลุ่ม ไม่มีน้ำท่วมขัง
  • ฤดูปลูก ปลายมิถุนายน – กรกฎาคม
  • ใช้ระยะระหว่างแถว 1.25 เมตร ระยะระหว่างต้น 0.5 เมตร
  • เมื่อฝ้ายอายุ 3 สัปดาห์ ถอนแยกเหลือ 2 ต้น/หลุม
  • เมื่อฝ้ายอายุ 4 สัปดาห์ ถอนแยกเหลือ 1 ต้น/หลุม พร้อมใส่ปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่
  • ก่อนพ่นสารป้องกันกำจัดแมลง คสรทำการตรวจเช็คชนิด และปริมาณแมลง เพื่อจะได้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงที่ถูกต้องและเหมาะสม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *