ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 3

พันธุ์ กวก. ตากฟ้า 3  เดิมคือฝ้ายสายพันธุ์ตุ่นน้ำตาล  เป็นฝ้ายเส้นใยสั้น  ได้จากการรวบรวมสายพันธุ์จากแหล่งปลูกต่างๆ  ในประเทศไทยแล้วคัดเลือกให้มีความสม่ำเสมอในพันธุ์ ประเมินศักยภาพการ ให้ผลผลิตในแหล่งปลูกและประเมินปฏิกิริยาต่อโรคที่สำคัญ

ให้ผลผลิตฝ้ายปุยทั้งเมล็ด 285 กก./ไร่ สูงกว่าพันธุ์เดิมซึ่งให้ผลผลิต 95 กก./ไร่  เส้นใยมีสีน้ำตาลตามธรรมชาติ ใช้เป็นวัตถุดิบในงานหัตถกรรมสิ่งทอ โดยไม่ต้องฟอกย้อม  ต้านทานโรคใบหงิกและโรคเหี่ยว ทนทานต่อการเข้าทำลายของแมลงปากดูดและแมลงปากกัด