ฝ้ายพันธุ์ กวก.ตากฟ้า 2

ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 2 เป็นฝ้ายที่คัดเลือกมาจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ GDI 9-67 กับพันธุ์ Pima 79-106 ในปี 2530 ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ทำการทดลองภายใต้การปลูกเชื้อโรคใบหงิกในสภาพไร่ ตั้งแต่ ปี 2531-2533 ที่สถานีทดลองพืชไร่เลย พระพุทธบาท ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท สถานีทดลองพืชไร่บ้านใหม่สำโรง เพชรบูรณ์ และศรีสำโรง ถึงชั่วที่ 6 จึงทำการผสมข้ามอีกครั้งกับพันธุ์ศรีสำโรง 2 ในปี 2534 แล้วคัดเลือกจนได้สายพันธุ์บริสุทธิ์ ที่คงตัวทางพันธุกรรมในปี 2537 จึงนำเข้าประเมินผลผลิตในแหล่งปลูกฝ้ายต่างๆ ทั้งในศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ และไร่เกษตรกร จนถึงปี 2543 พบว่า ฝ้ายพันธุ์นี้ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพเส้นใยที่ดีมาก โดยเฉพาะความยาวของเส้นใย

การรับรองพันธุ์
ผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรในปี 2544 โดยใช้ชื่อว่าฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 2

ลักษณะเด่น
1. มีความยาวเส้นใย ดีกว่าพันธุ์ศรีสำโรง 2 และศรีสำโรง 60 อย่างเด่นชัด และมีความเหนียว ความสม่ำเสมอ และความละเอียดอ่อนของเส้นใยดีเท่ากับพันธุ์ศรีสำโรง 2 และศรีสำโรง 60
2. ต้านทานต่อโรคใบหงิก
3. ให้ผลผลิตสูง

ผลผลิตและคุณภาพ
ฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 2 ให้ผลผลิตปุยทั้งเมล็ดเฉลี่ย 309 กิโลกรัมต่อไร่ เปอร์เซ็นต์ปุย 37.7 เปอร์เซ็นต์ ความยาวของเส้นใย 1.20 นิ้ว ความเหนียวของเส้นใย 20.9 กรัมต่อเท็กซ์ ความสม่ำเสมอของเส้นใย 52 เปอร์เซ็นต์ และความละเอียดอ่อนของเส้นใย 4.0

ลักษณะประจำพันธุ์
ทรงต้นแผ่กระจาย มีขนสั้นปกคลุมปานกลาง ความสูงเฉลี่ย 143 เซนติเมตร มีกิ่งกระโดง 2 กิ่ง ใบเป็นแฉก ขอบใบเรียบ จักใบยก ดอกแรกบานเมื่อฝ้ายอายุ 53 วัน อับเรณูตัวผู้มีสีครีม สมอมีรูปร่างกลมปนไข่  และมีขนาดใหญ่ โดยมีน้ำหนักฝ้ายปุยทั้งเมล็ดต่อหนึ่งสมอหนักประมาณ 6.07 กรัม อายุเก็บเกี่ยว 120-160 วัน น้ำหนัก 100 เมล็ด 11.09 กรัม

ความต้านทานต่อโรคและแมลง
มีความต้านทานต่อโรคใบหงิกในสภาพการปลูกเชื้อ

ฤดูปลูกที่เหมาะสม        ฤดูฝน

ลักษณะของฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 2