ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5 อายุเก็บเกี่ยวสั้นและทนทานแล้ง


ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5 อายุเก็บเกี่ยวสั้นและทนทานแล้ง (ดาวโหลดไฟล์ PPT การพัฒนาพันธุ์และการใช้ประโยชน์)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5 เดิมมีรหัส NSX052014 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวอายุค่อนข้างสั้น สามารถเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 95-100 วัน เกิดจากการผสมข้ามระหว่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ Nei462013 (ตากฟ้า 7) เป็นพันธุ์แม่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ Nei452009  (ตากฟ้า 5) เป็นพันธุ์พ่อ

ลักษณะเด่นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5
1) ผลผลิตสูง เฉลี่ย 1,176 กิโลกรัมต่อไร่ ใกล้เคียงกับพันธุ์ลูกผสมการค้า
2) มีความทนทานแล้งในระยะออกดอก โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 720 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อกระทบแล้งช่วงออกดอกนานหนึ่งเดือน (ผลผลิตลดลง 39% จากสภาพฝนปกติ)
3) ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่และโรคราสนิม ต้านทานปานกลางต่อโรคราน้ำค้างและโรคใบด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส Maize dwarf mosaic virus 4) ฝักแห้งเร็วในขณะที่ต้นยังเขียวสด ทำให้เก็บเกี่ยวได้เร็ว มีความชื้นขณะเก็บเกี่ยวน้อยกว่าพันธุ์อื่นๆ ที่ปลูกพร้อมกัน

สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม กวก. นครสวรรค์ 5 ให้ผลผลิตสูงในสภาพแวดล้อมที่ดี มีการจัดการดี จึงเหมาะสำหรับแนะนำเป็นพันธุ์เฉพาะพื้นที่ เช่น ปลูกในพื้นที่หลังนาที่มีการให้น้ำชลประทาน แหล่งปลูกที่เกษตรกรต้องการเก็บเกี่ยวผลผลิตเร็วเพื่อปลูกพืชตาม หรือแหล่งปลูกที่มีการระบาดของโรคใบไหม้แผลใหญ่ในภาคเหนือของไทย

ลักษณะทรงต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5 ฝักแห้งเร็วในขณะที่ต้นยังเขียวสด

ลักษณะฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 5 เมล็ดเป็นชนิดกึ่งหัวแข็ง สีส้มเหลือง

*** ผ่านการรับรองพันธุ์  จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อปี 2562
*** ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์ 0 5624 1019 โทรสาร 0 5624 1498 Email: nsfcrc@doa.in.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *