ปลูกฝ้ายด้วยรัก ปกปักด้วยใจ

ปลูกฝ้ายด้วยรัก ปกปักด้วยใจ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่ต้องการปลูกฝ้าย และมีความรักในการปลูกฝ้าย ซึ่งมีพื้นที่จำกัด สามารถนำไปปลูกทั้งในรูปแบบการปลูกในกระถาง หรือปลูกลงดิน เพื่อเก็บปุยฝ้ายนำไปผลิตงานหัตถกรรมสิ่งทอ หรือเพื่อเป็นไม้ประดับสร้างความสวยงาม ในพื้นที่รอบบริเวณบ้าน หรือตามสถานที่ต้องการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. นำแก้วกระดาษ แก้วพลาสติกที่ใช้แล้ว หรือถุงดำขนาดเล็ก เจาะรูระบายน้ำที่ก้นแก้ว/ถุง ใส่ดินที่ละเอียด ร่วน ให้เต็ม แล้วใส่เมล็ดฝ้ายประมาณ 3 เมล็ดต่อแก้ว ลงไปในดินลึกประมาณ 1-2 ซม.


2. รดน้ำ ให้ชุ่ม และรดซ้ำเมื่อดินแห้งประมาณ 5-7 วัน ฝ้ายจะงอก

3. เมื่อต้นฝ้ายสูงประมาณ 15 ซม. ย้ายปลูกในหลุมที่เตรียมไว้กลางแจ้ง ในบริเวณบ้าน หรือในกระถางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 18-20 นิ้ว ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่แห้งสนิทผสมกับดินรองก้นหลุม

4. ปลูกห่างกันประมาณ 1.5 เมตรต่อต้น และไม่ควรอยู่ในที่ร่ม ฝ้ายชอบแดดจัด และดินร่วนที่ระบายน้ำได้ดี ฝ้ายเป็นพืชทนแล้ง ไม่ทนน้ำท่วมขัง

 

 

5. เมื่อฝ้ายอายุ 20 วัน หลังย้ายลงดิน หรือกระถางใหญ่ ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 ช้อนแกง โดยพรวนดินรอบโคนต้น ในรัศมีทรงพุ่ม จากนั้นจึงใส่ปุ๋ย และใช้ดินกลบปุ๋ย

6. ให้น้ำสัปดาห์ละครั้งในหน้าแล้ง หรือเฉพาะตอนฝนทิ้งช่วงในหน้าฝน

7. หมั่นดูแลแมลงที่เข้ามากัดกิน ถ้าสามารถฉีดน้ำล้างทั่วต้นทุกวันจะเป็นการล้าง และไล่แมลง

8. ฝ้ายจะเริ่มแตกสมออายุ 100 วัน ถ้าปลูกพันธุ์ตากฟ้า 86-5 ที่มีเส้นใยสีเขียว ต้องหมั่นเก็บปุยทุก 5-10 วัน ก่อนที่ปุยจะถูกแดดจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และขาวในที่สุด
หากปลูกพันธุ์ที่มีเส้นใยสีน้ำตาล ควรปล่อยให้ถูกแดดจนปุยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม จึงค่อยเก็บเกี่ยว ถ้าเป็นพันธุ์อื่น สามารถปล่อยไว้จนฝ้ายแตกปุยประมาณ 1 ใน 3 ของต้นจึงเก็บเกี่ยว และเก็บเกี่ยวต่อเนื่องทุก 1-2 สัปดาห์