ฝ้ายเส้นใยสีธรรมชาติ

การพัฒนาพันธุ์ฝ้าย ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร มุ่งเน้นเพื่อให้ได้พันธุ์ที่มีคุณภาพเส้นใยที่ดียิ่งขึ้นและมีความพิเศษที่แตกต่างจากพันธุ์เดิม  สนับสนุนและรองรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพ สำหรับตลาดที่มีความต้องการเส้นใยธรรมชาติคุณภาพสูง

“ ความแปลกใหม่ของสีเส้นใยจากพันธุ์ฝ้ายสีธรรมชาติของกรมวิชาการเกษตร สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ดึงดูดผู้บริโภคให้ประทับใจ กระตุ้นให้เกิดผู้ประกอบการที่สามารถแจ้งเกิดได้จากผลิตภัณฑ์ฝ้ายเส้นใยสี เพื่อแสวงหาความแปลกใหม่ที่แตกต่าง แต่ถูกใจผู้บริโภคยิ่งขึ้น ”

กวก. ตากฟ้า 3 เส้นใยสั้น สีน้ำตาล ให้ผลผลิต 285 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคใบหงิก และทนทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย ทำให้ช่วยลดการใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ด้วยเส้นใยสีน้ำตาลธรรมชาติ เหมาะสำหรับงานหัตถกรรมสิ่งทอ โดยไม่ต้องย้อมสี ทำให้ลดมลภาวะของน้ำเสียจากการฟอกย้อม

กวก. ตากฟ้า 84-4 เส้นใยยาว สีขาว ให้ผลผลิต 260 กิโลกรัมต่อไร่ ใบมีขนจึงทนทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย  ทำให้ลดการใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ต้านทานต่อโรคใบหงิกและคุณภาพเส้นใยดี เมื่อนำมาทอได้ผ้าที่ผิวเรียบเนียน นุ่ม และทนทาน เหมาะสำหรับนำไปทอเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม ทั้งที่ไม่ย้อมสีและย้อมสีธรรมชาติ

กวก. ตากฟ้า 86-5 เส้นใยยาว สีเขียว พันธุ์แรกของไทย ให้ผลผลิต 192 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคใบหงิก และคุณภาพเส้นใยที่ดี โดยเฉพาะความยาวและความนุ่ม จึงเหมาะนำไปทอเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มสำหรับเด็กและผู้ใหญ่

กวก. ตากฟ้า 6 เส้นใยยาวปานกลาง สีน้ำตาลเข้ม คล้ายสีกลัก ให้ผลผลิต 177 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรค  ใบหงิกระดับปานกลาง เหมาะนำมาทอเป็นผ้าจีวร อังสะ ผ้าสบง ผ้ารัดอก ถวายพระสงฆ์ และผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ต้องฟอกย้อมสี

กวก. ตากฟ้า 7 เส้นใยยาวปานกลาง สีขาว ให้ผลผลิต 196 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคใบหงิก ทนทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย สมอขนาดใหญ่ ทำให้เก็บเกี่ยวง่าย คุณภาพเส้นใยดี เหมาะสำหรับงานหัตถกรรมสิ่งทอย้อมสีธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม

กวก. ตากฟ้า 8 เส้นใยสั้น สีน้ำตาล ให้ผลผลิต 154 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานโรคใบหงิก ทนทานต่อเพลี้ยจักจั่นฝ้าย จึงช่วยลดการใช้สารป้องกันกำจัดแมลง มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นกว่าพันธุ์ตากฟ้า 3 ประมาณ 10 วัน เหมาะสำหรับงานหัตถกรรมสิ่งทอ โดยไม่ต้องย้อมสี

ดาวน์โหลด ฝ้ายเส้นใยสีธรรมชาติ