กวก. ตากฟ้า 6 พันธุ์ฝ้ายเส้นใยสีน้ำตาล

เกิดจากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์ กวก. ตากฟ้า 2 กับพันธุ์ Brown cotton วิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร

ลักษณะเด่น
มีเส้นใยเป็นสีน้ำตาล โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการฟอกย้อม จึงปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยกระดับมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค สามารถทอเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้งดงามหลากหลาย ด้วยเส้นใยสีน้ำตาลคล้ายสีกลัก จึงสามารถทอและตัดเย็บทำอังสะและสบงถวายพระ

ให้ผลผลิตเฉลี่ย 177 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานต่อโรคใบหงิกในระดับปานกลาง มีเส้นใยยาวปานกลาง 1.09 นิ้วเปอร์เซ็นต์หีบ 23.4%  ความเหนียวเส้นใย 19.0 กรัมต่อเท็กซ์ ความละเอียดอ่อนเส้นใย 2.7 ความสม่ำเสมอเส้นใย 58 %

*** ผลงานวิจัยฝ้ายพันธุ์ กวก. ตากฟ้า  6 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 ระดับดีเด่น ประเภทงานวิจัยปรับปรุงพันธุ์ จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *