ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 3

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ กวก. นครสวรรค์ 3 เกิดจากการผสมข้ามของสายพันธุ์แท้ตากฟ้า 1 และ สายพันธุ์แท้ตากฟ้า 3

ลักษณะเด่น

  • ให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,106 กิโลกรัม ต่อไร่
  • มีความทนทานแล้งในระยะออกดอก
  • มีความต้านทานโรคราน้ำค้างและโรคราสนิม
  • เก็บเกี่ยวด้วยมือง่าย

ลักษณะทางการเกษตรของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กวก. นครสวรรค์ 3 เทียบกับพันธุ์ลูกผสมทางการค้า

ลักษณะ 
กวก. นครสวรรค์ 3
พันธุ์การค้า

– ผลผลิต (กก./ไร่) (ผลผลิตเมล็ดแห้งที่ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ ในฤดูฝน เฉลี่ยจาก 43 แปลงทดลอง)

1,106
1,100
– ผลผลิต (กก./ไร่)  (ผลผลิตเมล็ดแห้งที่ความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ ในสภาพขาดน้ำระยะออกไหม)
836
450
– อายุออกดอกตัวผู้ (วัน)
54
53
– อายุออกไหม (วัน)
55
54
– อายุเก็บเกี่ยว (วัน)
110-115
110-120
– ความสูงฝัก (ซม.)
110
141
– ความสูงต้น (ซม.)
196
242
– โรคราน้ำค้าง
ต้านทาน
อ่อนแอ
– โรคราสนิม
ต้านทานปานกลาง
อ่อนแอปานกลาง

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *