จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชไร่

ประกาศ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ขอแจ้งช่องทาง การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ โดยสามารถเดินทางมาซื้อได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ หรือ สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

Read more