จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชไร่

ประกาศ

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ขอแจ้งช่องทาง การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ โดยสามารถเดินทางมาซื้อได้ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ หรือ สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เกษตรกร หรือ ผู้สนใจสามารถติดต่อผ่าน ไอดีไลน์  : seed061 หรือ สแกน QR code

ขั้นตอนการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ช่องทางออนไลน์

1. ระบุ เมล็ดพันธุ์พืชจำนวน ที่ต้องการ / ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทร ให้ชัดเจน รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

2. เจ้าหน้าที่ สรุปยอดราคาเมล็ดพันธุ์ และ ค่าจัดส่ง แจ้งยอดการโอน

3. เกษตรกร โอนเงิน และ ส่งหลักฐานการโอนทางไลน์

4. เจ้าหน้าที่ จัดส่งเมล็ดพันธุ์ในวันทำการถัดไป หลังจากได้รับหลักฐานการโอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  โทร. 061-6854010,  0-5624-1019 (สำนักงาน) โทรสาร 0-5624-1498

อีเมล์ nsfcrc@doa.in.th

—————————————————————————————————-

รายการเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฝ้าย และ ถั่วเหลือง ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ชนิดพืช พันธุ์ ชั้นพันธุ์ ปริมาณ (กก.) ราคา (บาท/กก.)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตากฟ้า 1 สายพันธุ์แท้ 12,000 200
ตากฟ้า 2 สายพันธุ์แท้ 500 200
ตากฟ้า 3 สายพันธุ์แท้ 2,000 200
ตากฟ้า 4 สายพันธุ์แท้ 2,000 200
ตากฟ้า 5 สายพันธุ์แท้ 1,000 200
ตากฟ้า 7 สายพันธุ์แท้ 3,000 200
นครสวรรค์ 1 ผสมเปิด 90 20
นครสวรรค์ 2 ลูกผสม 0 70
นครสวรรค์ 3 ลูกผสม 0 70
นครสวรรค์ 4 ลูกผสม 0 70
นครสวรรค์ 5 ลูกผสม 0 70
ถั่วเหลือง นครสวรรค์ 1 พันธุ์ขยาย 0 25
ฝ้าย ตากฟ้า 3 (เส้นใยสีน้ำตาลอ่อน) หลัก 20 35
ตากฟ้า 84-4 (เส้นใยสีขาว) หลัก 20
ตากฟ้า 86-5 (เส้นใยสีเขียว) หลัก 200
ตากฟ้า 6 (เส้นใยสีน้ำตาลเข้ม) หลัก
ตากฟ้า 7 (เส้นใยสีขาว) หลัก 20

หมายเหตุ : 

  • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 เกิดจาก สายพันธุ์แท้ตากฟ้า 1 x สายพันธุ์แท้ตากฟ้า 3
  • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 4 เกิดจาก สายพันธุ์แท้ตากฟ้า 1 x สายพันธุ์แท้ตากฟ้า 4
  • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 5 เกิดจาก สายพันธุ์แท้ตากฟ้า 7 x สายพันธุ์แท้ตากฟ้า 5