โรคต้นเน่ามาโครโฟมิน่า

โรคต้นเน่าในข้าวโพด ที่เกิดจากเชื้อรามาโครโฟมิน่า พบได้ทั่วไป เมื่อมีสภาพอุณหภูมิค่อนข้างสูง พืชกระทบแล้ง ที่มีความเครียด (stress) จากการขาดน้ำ เชื้อสาเหตุ และลักษณะอาการ

Read more

แมลงดำหนามอ้อย

แมลงดำหนามอ้อย เป็นด้วงปีกแข็ง ขนาดเล็ก ความยาวลำตัว 5-6 มิลลิเมตร ตัวมีสีดำ มีหนามแหลมกระจายบนปีกคู่หน้าและส่วนหัว  ทำลายพืชโดยกัดแทะผิวใบเป็นทางยาวขนาดเล็ก พบประปรายในอ้อย

Read more