– ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรคถนะ (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง (สวพ.8)

Read more

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายเก่าและรายใหม่”

Read more

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางระบบน้ำและอุปกรณ์ให้น้ำในแปลงพ่อแม่พันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 3 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกาศศูนย์วิจ

Read more

– กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รายเก่าและรายใหม่”

แบบตอบรับ การฝึกอบรม

Read more