– อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของด่านตรวจพืชในจังหวัดสงขลา เน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์สนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่า 7 หมื่นล้านบาทต่อปี

อธิบดีกรมวิชาการเกษต

Read more