สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร ร่วมพัฒนาฐานชุมชน รับทัวร์วันเดียวเที่ยวสงขลา นำร่องท่องเที่ยวชุมชน

Read more