พิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 25

Read more

สวพ.8 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕

Read more

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดงานเปิดหมู่บ้านวิชาการเกษตร ตามโครงการขับคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เรื่องการผลิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎา

Read more

พิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 25

Read more