ผอ.สวพ 8 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบต้นกล้ากาแฟอะราบิกา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบต้นกล้ากาแฟอะราบิกา

ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดทำโครงการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ปลูกกาแฟ ตามนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความเจริญยิ่งขึ้น โดยได้ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ต้นกล้ากาแฟอะราบิกา จาก ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ มาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีความสนใจและมีพื้นที่ที่เหมาะสม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ในพิธีดังกล่าวมี พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม/หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา อ.ธารโต จ.ยะลา