พิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา โดยนางเพ็ญทิพา ศิริวัฒน์ ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย รักษาราชการแทน ผอ.สวพ.8 นายบรรเทา จันทร์พุ่ม ผอ.ศวพ.สงขลา และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และหน่วยงานในสังกัด